Cáo phó - tang lễ Mẹ Việt Nam Anh Hùng Nguyễn Thị Bờ


CÁO PHÓ

Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện Phong Điền
Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam xã Phong Chương
Ban lễ tang và gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin

Bà mẹ Việt Nam Anh hùng: Nguyễn Thị Bờ

Sinh năm 1924
Quê quán: Thôn Lương Mai - xã Phong Chương- huyện Phong Điền – tỉnh Thừa Thiên Huế
Do tuổi cao sức yếu đã từ trần vào lúc 23 giờ 30 ngày 26 - 3 - 2016
(Nhằm ngày 18 tháng 02 năm Bính Thân)
Hưởng thượng thượng thọ 93 tuổi
LINH CỬU ĐƯỢC QUÀN TẠI TƯ GIA
Thôn Lương Mai - xã Phong Chương- huyện Phong Điền – tỉnh Thừa Thiên Huế
Lễ viếng bắt đầu vào lúc 07 giờ 00 ngày 28 - 3 - 2016
(Nhằm ngày 20 tháng 02 năm Bính Thân)
Lễ truy điệu vào lúc 14 giờ 00 ngày 01 - 4 - 2016
(Nhằm ngày 24 tháng 02 năm Bính Thân)
Lễ di quan vào lúc 07 giờ 00 ngày 02 - 4 - 2016
(Nhằm ngày 25 tháng 02 năm Bính Thân)
An táng tại nghĩa trang quê nhà:
Thôn Lương Mai - xã Phong Chương- huyện Phong Điền – tỉnh Thừa Thiên Huế

T/M BAN TANG LỄ VÀ GIA ĐÌNH
Trưởng ban: Đ/c: Nguyễn Văn Bình
Trưởng nam: Lê Viết Trung

BAN LỄ TANG

1.    Đồng chí: NGUYỄN VĂN BÌNH
Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện                              Trưởng ban
2.    Đồng chí: LÊ VIẾT PHƯỚC
Huyện ủy viên, PBT Đảng ủy, Chủ tịchUBNB xã                      Phó ban thường trực
3.    Đồng chí: NGUYỄN VĂN LƯƠNG
Phó Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện    Phó trưởng ban
4.    Đồng chí: TRẦN THỊ THU HUYỀN
Đảng ủy viên, Phó chủ tịch UBND xã                                     Thành viên
5.    Đồng chí: NGUYỄN BÁ Ỷ
Ủy viên BTV đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQVN xã                       Thành viên
6.    Đồng chí: LÊ KHIỂN
Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã                                             Thành viên
7.    Đồng chí: LÊ THỊ BÍCH THUẬN
Phó chủ tịch Hội LHPN Việt Nam xã                                      Thành viên
8.    Đồng chí: NGUYỄN HỮU NGHĨA
Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã                   Thành viên
9.    Đồng chí: TRẦN TẠO
Cán bộ chính sách xã                                                           Thành viên
10.    Đồng chí: NGUYỄN VĂN CƯỜNG
Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ thông Lương Mai                        Thành viên
11.    Đồng chí: TRẦN ĐĂNG ĐỀ
Trưởng thôn Lương Mai                                                       Thành viên
12.    Ông: LÊ VIẾT NGUYÊN
Đại diện gia đình                                                                  Thành viên

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

* Ngày 27 tháng 3 năm 2016 (Nhằm ngày 19 tháng 02 năm Bính Thân)
-    13 giờ 00: Nhập Liệm
-    14 giờ 00: Phục Hồn – Phục Tang
-    16 giờ 00: Cúng Cơm

* Ngày 28+29+30+31 tháng 3 năm 2016 (Nhằm ngày 20+21+22+23 tháng 02 năm Bính Thân)
-    07 giờ 00: Cúng Trà
-    08 giờ 00: Hành Hương
-    11 giờ 00: Cúng Cơm
-    13 giờ 00: Hành Hương

* Ngày 01 tháng 4 năm 2016 (Nhằm ngày 24 tháng 02 năm Bính Thân)
-    06 giờ 00: Tịch Điện
-    07 giờ 00: Yết Tổ
-    08 giờ 00: Hành Hương
-    11 giờ 00: Triêu Điện
-    12 giờ 00: Hành Hương
-    14 giờ 00: Lễ Truy Điệu
-    16 giờ 00: Khiển Điện
-    17 giờ 00: Hành Hương
-    20 giờ 00: Làng Làm Lễ
-    22 giờ 00: Cúng Cô Hồn
-    23 giờ 00: Cúng Cộ Trà, Cáo Đạo Lộ

* Ngày 02 tháng 4 năm 2016 (Nhằm ngày 25 tháng 02 năm Bính Thân)
-    05 giờ 00: Cúng Cơm
-    06 giờ 00: Làng Dùng trà
-    07 giờ 00: Động Quan – Di Quan
-    10 giờ 00: Hạ Khoán
-    11 giờ 00: Cúng Phản Khốc
-    11 giờ 30: Mời Làng Dùng Rượu

TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO
Nội dung bình luận

Chỉ chấp nhận bình luận bằng tiếng Việt có dấu, những bình luận sai qui định sẽ bị xóa.

Nhấn Shift + Enter để xuống dòng. Bình luận tối đa 300 ký tự. 0 ký tự

Vào lúc 04:57 - 28/03/2016 Xin chia buồn cùng gia đình Lê Viết Hoài Đổng. Xin thắp nén hương tiễn Bà về nơi an nghỉ cuối cùng.

Scroll To Top