Cuộc thi viết “Tìm hiểu hiến pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam”

 Nhận thức sâu sắc mục đích, ý nghĩa của cuộc thi, đồng thời thông qua cuộc thi phổ biến rộng rãi nội dung Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến toàn thể cán bộ công nhân viên trong đơn vị; nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp – đạo luật cơ bản của Nhà nước, góp phần thúc đẩy lòng yêu nước và tự hào dân tộc của mỗi người dân, cùng chung tay xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước vững mạnh. Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế đã phát động cuộc thi “Tìm hiểu Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trong toàn đơn vị. 
Giải cá nhân:
- Giải nhất: Võ Hồng Châu Uyên
- Giải nhì: Nguyễn Ngọc Việt,  Mai Thế Phước, Lê Hùng Sơn           
- Giải ba: Lê Cảnh Viễn, Lê Viết Hoài Đổng - Điện  lực P.Điền, Hồ Long, Phạm thị Hậu, Nguyễn Phụng Lân, Ngô Xuân Hứa.

Mặc dù không phải là lĩnh vực chuyên môn phụ trách nhưng Đ/c Lê Viết Hoài Đổng đã có nhiều cố gắng trong cuộc thi lần này

Nguồn: Lê Viết Hoài Đổng

Nội dung bình luận

Chỉ chấp nhận bình luận bằng tiếng Việt có dấu, những bình luận sai qui định sẽ bị xóa.

Nhấn Shift + Enter để xuống dòng. Bình luận tối đa 300 ký tự. 0 ký tự
Không có bình luận nào
Scroll To Top