Dự trù kinh phí cho đội bóng tham gia giải bóng đá xã năm 2015

Bảng dự trù kinh phí tham gia giải bóng đá thanh niên năm 2015. Kèm theo kế hoạch tham gia gải bóng đá thanh niên nông thôn năm 2015
BẢNG DỰ TRÙ KINH PHÍ THAM GIA GIẢI BÓNG ĐÁ THANH NIÊN NĂM 2015
Kèm theo kế hoạch tham gia gải bóng đá thanh niên nông thôn năm 2015
(Dự toán này tính cho đội bóng đi đến trận Chung kết (tổng 6 trận))
TT Nội dung Đơn vị tính Số lượng Giá Thành tiền T.Tiền cho 6 trận
I. Tập luyện         400.000
1 Bóng tập luyện. Trái 1 200.000 200.000 200.000
2 Nước mỗi ngày tập luyện. Bịch 20 lít 10 10.000 100.000 100.000
3 Thuốc (1 gói/ngày x 10 ngày). Gói 10 10.000 100.000 100.000
II. Tham gia giải( Tối đa 6 trận)         5.430.000
1 Nước. Bịch 20 lít 2 10.000 20.000 120.000
2 C sủi. Bịch 3 20.000 60.000 360.000
3 Orezon. Gói 5 5.000 25.000 150.000
4 Thuốc. Gói 2 20.000 40.000 240.000
5 Thuốc xịt chống căng cơ. Chai 1 50.000 50.000 300.000
6 Dầu nóng. Chai 1 10.000 10.000 60.000
7 Nước uống cho đội bóng và bà con tham gia cỗ vũ sau mỗi trận. Trận 1 700.000 700.000 4.200.000
III. Tổng chi phí         5.830.000

Nguồn: BCH chi đoàn

Nội dung bình luận

Chỉ chấp nhận bình luận bằng tiếng Việt có dấu, những bình luận sai qui định sẽ bị xóa.

Nhấn Shift + Enter để xuống dòng. Bình luận tối đa 300 ký tự. 0 ký tự
Không có bình luận nào
Scroll To Top